top of page

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen. Door u in te schrijven geeft u aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.   

 

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven verloopt enkel via het shop-gedeelte van de website. De bevestiging van de aankoop komt automatisch in de mailbox en dient als inschrijvingsbewijs.

Voor sommige workshops kan ingeschreven worden voor een wachtlijst. Deze wachtlijst wordt aangeschreven bij annulaties van andere deelnemers. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met volgordes op de wachtlijst.

De mensen op de wachtlijst zullen in de mate van het mogelijke ook gecontacteerd worden bij een herhaling van de cursus, maar krijgen geen voorrang.

 

Betaling 

De deelnemer van een initiatieles dient het voorschot ofwel online te voldoen, ofwel via overschrijving dan is de inschrijving volbracht, de rest van het bedrag kan cash of via Payconiq ter plaatse betaald worden.

De deelnemer van een workshop dient het volledige bedrag online te voldoen ofwel via overschrijving betalen, als het inschrijvingsgeld binnen is dan is de inschrijving volbracht.

Facturen 

Indien u een factuur wenst mag u mij hiervoor mailen. Vermeld bij aanvraag duidelijk uw naam, adres en BTW-nummer. De factuur wordt u bezorgd bij aanvang van de cursus.

Annuleringvoorwaarden

Annulering workshop door deelnemer (ongeacht de reden)

Annuleringen worden nog enkel terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Tegoedbonnen zijn 2 jaar geldig en kunnen niet verlengd worden.

Bij annulering door de deelnemer tot 1 week op voorhand, wordt een administratiekost van 15 euro afgehouden en het saldo gegeven als tegoed voor een volgende aankoop.

Bij latere annulering, dus minder dan 7 dagen op voorhand kan geen cursusgeld meer terugbetaald worden onder welke vorm dan ook. Bij initiatielessen is dit het voorschot, bij workshops het volledige bedrag.

Het is wel altijd toegelaten om een vervanger te sturen bij verhindering. Gelieve dan de cursusgelden onderling te regelen en ons zo snel mogelijk het e-mailadres en telefoonnummer van de vervanger te bezorgen. Een vervanger kan NIET gestuurd worden als de cursus al begonnen is.

 

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door ’t kleine ateliertje

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 2 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het cursusgeld integraal terugbetaald.

’t kleine ateliertje kan, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren. 

Bij ziekte of verhindering van een docent kan ’t kleine ateliertje een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annuleren wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

In geen geval kan een vergoeding gevraagd worden voor aangegane kosten, zoals treintickets of hotelkosten.

 

Klachten 

Heb je een klacht over een cursus of workshop? Neem dan contact op met ’t kleine ateliertje en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.   

 

Aansprakelijkheid 

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. ’t Kleine ateliertje is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding of een schort aan te trekken. Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.

 

Beeldmateriaal

Foto’s mogen genomen worden en gedeeld worden op sociale media mits vermelding van ’t kleine ateliertje.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen niet gebruikt worden op sociale media, tenzij met schriftelijke toestemming van ’t kleine ateliertje. Mogelijk gelden er andere regels in geval van gastdocenten, vraag het hen!

Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt ’t kleine ateliertje het recht alle beeldmateriaal door een van de medewerkers van ’t kleine ateliertje voor PR doeleinden te gebruiken. 

 

Overig 

’t kleine ateliertje behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft ’t kleine ateliertje het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug. In alle gevallen waarin deze Inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien beslist ’t kleine ateliertje. Op al onze cursussen en workshops zijn onze ’t kleine ateliertje inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Inschrijvingsvoorwaarden.

bottom of page